xpornplease.com pornjk.com porncuze.com porn800.me porn600.me tube300.me tube100.me watchfreepornsex.com

Aciz Vesikası Nedir? Nasıl Alınır?

Aslında aciz vesikası bir emlak terimi olup, çok fazla bilinen bir ifade değildir. Fakat birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan bir konu olan aciz vesikası nedir, nasıl alınır üzerine detaylı bir yazı hazırladık. Aciz vesikası, borcu olan kişilerin kanuni yollarla borcunu karşılayacak malının olmadığını ifade etmesi anlamına gelmektedir. Borcu olanların borcunu ödemeyip de borçları icraya düştüğünde, borçlarını bir şekilde karşı tarafa ödemeleri gerekir.

birevim peşinatsız ev

Ancak alacaklı kişiler alacaklarının tamamını alamamış ve karşı tarafında verecek herhangi bir şeyi yoksa, kalan miktar için alacaklıya ve borçluya aciz vesikası verilir. Acizlik belgesine sahip olan kişinin borçlusuna verecek herhangi bir malı bulunmadığı anlamına gelmektedir. Böyle bir duruma düşen kişiler tespit edilir ve ona göre hem borçluya hem de alacaklıya acizlik vesikası verilir.

Aciz Vesikası Nasıl Alınır?

Aciz vesikasının alınabilmesi için öncelikle alacaklı kişinin alacağını icra yoluyla talep etmesi ve icra dosyası açtırması gerekmektedir. Taraflar için aciz vesikası, borçlunun borcunu ödeyecek malının olmaması ya da olan malının borcunun tamamını kapatamaması durumunda düzenlenmektedir. Hacze tabi olan malları incelemeye alan icra dairesi yetkilileri borcun kapatılamayacağı yönünde rapor verirse, aciz vesikası verilir. Taraflar için aciz vesikası düzenlenmesine karar verildiğinde;

  • Alacaklı kişinin borçludan alamadığı yani kalan alacağının miktarı,
  • Alacaklının borç ilişkisinden doğan ve kalan parası için belirlenen faiz miktarı,
  • İcra dosyası açtırılmasından kaynaklanacak olan para giderleri,

Yer alacaktır. Aciz vesikası düzenlendikten sonra bir nüshası taraflara verilirken bir nüshası da borçlu kişinin varsa daha başka borcu olan kişiler bilgilendirilsin diye siciline kaydedilmek üzere icra dairesine gönderilir.

Aciz Vesikası Çeşitleri Nelerdir?
İki çeşit aciz vesikası vardır. bunlardan birisi kesin aciz vesikası diğeri ise geçici aciz vesikasıdır. Kesin aciz vesikası iki şekilde verilir. İlkinde borçlu kişinin zaten borcunu ödeyeceği hiçbir malı yoktur bu sebeple icra dairesi yetkililerince verilir. İkinci şekli ise, olan malı borcu için satılır fakat borcunu ödemeye yetmezse bu durumda da yine kesin aciz vesikası çıkartılır.

Geçici aciz vesikasında ise haciz esnasında haczedilen malların borcu kesin olarak karşılayıp karşılayamayacağı kestirilemediğinde geçici aciz vesikası çıkartılır.

birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fourteen + 8 =

Güvenlik Sorusu

2 x 5?