xpornplease.com pornjk.com porncuze.com porn800.me porn600.me tube300.me tube100.me watchfreepornsex.com

Apartman Aidatı Nedir?

Bir apartmanda yaşayan herkesi ilgilendiren konuların başında apartman aidatı gelir. Peki apartman aidatı nedir ve nasıl hesaplanır? Aynı apartmanı paylaşan konut sahiplerinin apartmanın tüm ortak alanlarındaki bakım ve onarımının yanı sıra kapıcı, bahçıvan ve güvenlik görevlisine ödenen sabit giderler için belirli aralıklarla ödedikleri ücret, kısaca aidat olarak adlandırılıyor. Aidatın ne kadar olacağı apartmanın giderlerine göre belirleniyor. Apartman aidatları genellikle apartman sakinlerinden oluşan bir dernek, kurum, vakıf üyeleri ya da apartman yöneticisi tarafından toplanır.

birevim peşinatsız ev

İçindekiler

Arsa payına göre aidat ne demektir?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun aidatlarla ilgili kanuni düzenlemeleri kapsayan 20. maddesine göre başka türlü bir anlaşma yapılmadığı sürece konut sahipleri kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine, apartmanın sigorta primlerine, bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere arsa payı oranında katılmakla sorumludurlar.

Taşınmazı kullanan kişi, aidatı ödemekle yükümlüdür. Ev sahipleri, eve kiraya çıkacak olan kişiyle yaptıkları kira sözleşmelerinde, aidatları kiracının ödeyeceği yönünde madde koyduğu zaman, aidat ödemesi kiracıya devrediliyor.

Belirlenen aidat tutarı, her ay apartman sakinleri tarafından ödenmek zorundadır. Eğer kat malikleri apartman aidatını ödemezse Kat Malikleri Kurulu tarafından belirlenen gecikme zammı ile karşı karşıya kalırlar. Gecikme zammı sonrasında da aidatlar ödenmezse dava açılabilir ve akabinde icra takibi başlatılabilir.

Apartman aidatı nasıl hesaplanır?

Bir apartmanda daire başına düşen aidatı hesaplamak için öncelikle aidatı belirlenmek istenen apartmanların ve sitelerin aylık ve yıllık genel giderleri ortaya konur. Bu tespit, bir çeşit bütçedir, bu bütçeye resmiyette işletme projesi veya tahmini bütçe adı verilir. İşletme projesinin hesaplaması yapıldıktan sonra Yönetim Planı’ndaki dağıtım yöntemine göre dağıtılması yoluyla aidat miktarları tespit edilir. Burada malikin sahip olduğu bölümün metrekaresi ya da arsa payı oranı baz alınır. Aidatın kesinleşmesi ise bu aidatın kat maliklerine usulüne uygun şekilde yazılı olarak tebliğ edilmesi ile gerçekleşir.

Apartman Aidat Kanunu Nedir?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesinde apartman aidat kanunu şöyle açıklanmaktadır:

Madde 20 – Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

  1. a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
  2. b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.
  3. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

 

birevim
Paylaş