xpornplease.com pornjk.com porncuze.com porn800.me porn600.me tube300.me tube100.me watchfreepornsex.com

Apartman Yöneticiliği Kanunu Nedir?

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında bir apartmanda kat maliklerinin sahip olduğu hak ve sorumluluklar ile apartman yönetiminin görev ve yetkileri açıkça belirtilmiştir. Apartmanlar kanun gereğince, kat malikleri kurulunca yönetilirler. Sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölümün yer aldığı apartmanlarda yönetim kurulu oluşturulması zorunludur. Apartman yönetimi esasları, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında beşinci bölümde ele alınır.

birevim peşinatsız ev

Bir kişi apartman yöneticiliğine seçilirken, mutlaka görev alanını gösteren bir yönetim planını apartman genel kurulunda onaylatmalıdır. Bu onaylatma işlemi yapılmadığı takdirde kat mülkiyeti kanunun 35. maddesinde yer alan geniş kapsamlı bir görev sorumluluğu ile karşı karşıya kalabilir.

Apartman Yöneticiliği Kanunu Maddeleri

  • Kat Mülkiyet Kanunun 32. Maddesine istinaden; Apartman yöneticiliğiniz başlamadan önce yöneticilik süreci biten yöneticiden defter ve belgeleri resmi tutanakla teslim alınız.
  • Kat Mülkiyet Kanunun 32. Maddesine istinaden; Yöneticiliğiniz sona erdiğinde elinizde bulunan defter ve belgeleri yeni yönetime yine resmi bir tutanakla teslim ediniz.
  • Kat Mülkiyet Kanunun 36. Maddesine istinaden; Yöneticiliğiniz devam ettiği sürece normal yönetim giderlerine katılmamaya karar verdiyseniz bu konuyu yönetim planında muhakkak belirtmeniz gerekmektedir. Bu konuyu konuşmazsanız sizden sonra gelen yönetimler hissenize düşen normal yönetim giderinin yarısını faizi ile sizden isteyebilirler.
  • Kat Mülkiyet Kanunun 36. Maddesine istinaden; Karar defterinizi notere onaylatmanız yasal sorumluluklarınız arasındadır. Apartman ile ilgili yapılan toplantılarda alınan kararların günü gününe karar defterine yazılması gerekmektedir. Bir apartman toplantısında alınan kararların geçerli olabilmesi için apartman sakinlerinin katılımının yarıdan fazla olması gerekmektedir.
  • Kat Mülkiyet Kanunun 35. Maddesine istinaden; Yöneticiliğiniz süresince topladığınız apartman sakinlerinden topladığınız paraları gerektiğinde almak üzere bir bankada apartmanınızın yöneticisi sıfatı ile kendi adınıza hesap açtırmalısınız.
  • Kat Mülkiyet Kanunun 36. Maddesine istinaden; Apartmanın gelir ve gider kalemleri için noter tarafından onaylanmış işletme defteri tutmanız gerekmekte olup tutulacak defterin, işletme defteri olması gerekiyor. Apartman Yönetimlerinin Vergi Usul Kanunun Hükümleri çerçevesinde defter tutma yükümlülüğü olmaz. İşletme defterinin sol tarafına giderleri, sağ tarafına ise gelir kalemlerini yazmalısınız. Apartman için yapılan giderleri mutlak suretle bir belgeye dayandırmalısınız.

Apartman yöneticiliği, yaptığınız süreçte yukarıda yer alan maddelere dikkat etmeniz, ileride çıkabilecek sorunların önüne geçilmesini sağlamaktadır.

birevim
Paylaş