Emlak Vergisinde Son Hafta!

Emlak Vergisi’nde son haftaya girilme heyecanı yaşanıyor. Belediyelerin bina, arazi ve arsalar üzerinden tahsil ettiği Emlak Vergisi, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Servete dayalı olarak tahsil edilen bu vergiler için ilk taksit ödemelerinin son gününün 31 Mayıs Cuma olduğu açıklandı.

birevim-reklam

İçinde bulunduğumuz 2019 yılı itibarıyla emlak vergi değerleri, geçtiğimiz yıllara göre farklı bir değer üzerinden uygulanıyor. Zira 2019 yılı için bina, arazi ve arsa sahiplerinden tahsil edilecek olan emlak vergi değeri; yeniden değerlendirme oranının yarısı olan %11,865 oranı üzerinden artırım uygulanarak hesaplanıyor. Vergi oranlarında ise;

  • Arazi ve meskenler için binde bir,
  • Diğer yapı ve binalarda binde iki,
  • Arsalarda ise binde üç

oranları uygulamaya geçiriliyor. Söz konusu oranlarda büyük şehir belediye sınırları içinde araziler ve mücavir alanlar için %100 artırımlı uygulama yapılıyor. Bununla birlikte son dönemde yürürlüğe giren Büyükşehir yasasıyla birlikte mahalleye dönüştürülen ve bu sayede tüzel kişiliği kaldırılan tüm köylerde ise emlak vergisi tahsilinin 2022 yılı sonuna kadar ertelendiği biliniyor.

İmar Barışının Akabinde Beyannamelerde Değişiklik Yapılmalı

İmar Barışı uygulamasında vergi değerlerini etkileyen değişikliklerin yetkili kurumlara beyan edilmesi gerekli görülüyor. Zira yaklaşık 10 milyon vatandaşın başvuru yaptığı bilinen İmar Barışı uygulamasında bildirim yapılması önemli bir konuya işaret ediyor. Bu noktada mevcut binalara yapılan ilavelerin, binaların kullanış tarzlarında yapılan değişikliklerin ve bunlar gibi pek çok uygulamanın yıl sonuna kadar yetkili kurumlara bildirilmesi gerekiyor. Bu bağlamda vatandaşların dikkat etmesi gereken bir husus daha buluyor. Nitekim yılın son 3 ayına denk gelen süre zarfında, mevcut binaların yapısında veya kullanışında birtakım değişiklikler meydana gelmiş ise, bu farklılıkların bildirimlerin takip eden 3 ay içinde yapılması gerekiyor.

Yeni İnşa Edilen Yapılar

İlgili yönetmeliğe göre yeni inşa edilmiş olan bir bina ve bu binaya ait emlak vergisi, arsanın mevcut durumda sahip olduğu vergi tutarından az olamıyor. Söz konusu uygulama binaların inşaat süreçlerinin tamamlandığı yılı takip eden yıldan itibaren başlatılarak 4 yıl boyunca uygulanıyor.

Kültür Varlıklarında Farklı Uygulama Söz Konusu

İlgili yönetmeliğe ve mevzuatlara göre kültür varlığı olarak nitelendirilen taşınmazların her türlü vergi harcından muaf tutulduğu belirtiliyor. Zira tapu kütüğünde “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” ibaresi bulunan tüm taşınmazlar için vergi uygulaması söz konusu değil. Ancak büyükşehir belediyesi kapsamına dahil olan ve ticari faaliyetler için kullanılan taşınmazlar için emlak vergisini yarısına söz konusu muafiyet uygulanmıyor.

Bununla birlikte muafiyetten yararlanamayan diğer kültür varlıkları için de ilgili yönetmelikte ayrı bir parantez açılıyor. Buna göre yapılanma yasağına aykırı olarak tesis edilen taşınmazlar ile eklentileri bulunan kültür varlıkları, yıkılıncaya kadar ve kanuna aykırılıklar giderilinceye kadar vergi harcına tabi tutuluyor.

Emlak Vergisini Kimler Ödemek Zorunda Değil?

İlgili kanunlarda yer alan hükümlere göre emlak vergisini ödemeyenler şu şekilde belirlenip kamuoyuna duyuruluyor:

  • Hiçbir geliri olmayanlar,
  • Geliri sadece SGK’dan aldıkları aylıktan ibaret olanlar,
  • Gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri,
  • Engelli vatandaşlar,
  • Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olanlar

Yukarıda belirtilen koşullara uyan vatandaşlar sahip oldukları taşınmaz için emlak vergisi ödemeden muaf tutuluyor.01

birevim-sabit-reklam
Önceki

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Yapılan İller

Sonraki

Gayrimenkul Sertifikası Nedir? Nasıl Alınır?

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code