xpornplease.com pornjk.com porncuze.com porn800.me porn600.me tube300.me tube100.me watchfreepornsex.com

Kat Maliki Nedir?

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yapım süreci tamamlanmış ve kullanım için hazır olan bir binanın bağımsız alanları üzerindeki kat mülkiyeti hakkına sahip kişiler, kat maliki olarak ifade edilirler. Kat maliklerinin çeşitli hakları vardır ve bu haklara ait düzenlemeler Kat Mülkiyeti Kanunu’nun üçüncü ve dördüncü bölümlerinde detaylı şekilde yer alır.

birevim peşinatsız ev

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat malikleri taşınmazın tüm bölümlerine, arsadaki payları doğrultusunda mülkiyet esaslarına göre sahip olurlar. Bunun aksi yönünde bir sözleşme yapılmamışsa maliklerin, yapının ortak kullanım alanları üzerindeki hakkı da arsa payları içerisindedir. Kira kontratı olan ve bahsi geçen mülkten faydalanan kiracılar, kat maliki değillerdir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda kat maliki ile ilgili kanun maddesi şu şekilde yer alır:

Madde 2: Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (ana gayrimenkul); yalnız esas yapı kısmına “anayapı”; ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine “bağımsız bölüm”; bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere “eklenti”; bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına “kat mülkiyeti” ve bu hakka sahip olanlara “kat maliki” deniyor.

Kat Maliklerinin Sorumlulukları Nelerdir?

  • Kat malikleri oturdukları bina ya da sitenin ortak olarak yansıtılan giderlerinden kendi paylarına düşeni ödemekle yükümlüdürler.
  • Kat malikleri belli aralıklarla düzenlenen kat malikleri kurulu toplantısına katılmak durumundadırlar. Bu toplantı genelde yılda bir kez yapılır ve bina yönetimi ile ilgili alınan ortak kararlar paylaşılır.
  • Yurt dışında olma, sağlık sorunları ve benzeri gibi nedenlere kat malikleri bu toplantılara katılamazlarsa kat maliklerinin vekalet vererek yerine bir başkasını ataması mümkündür.
  • Kat malikleri, yapının bağımsız bölümlerini, eklentileri ve ortak yerlerini kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla sorumludurlar.
  • Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımından, binanın güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaktan sorumlu tutulurlar.
  • Tüm kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça kat maliklerinden biri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis, farklı renkte dış badana veya boya gibi işlemler yaptıramaz.
birevim
Paylaş