xpornplease.com pornjk.com porncuze.com porn800.me porn600.me tube300.me tube100.me watchfreepornsex.com

Tasarruf Finansman Sözleşmesi Nedir?

Konut ve motorlu taşıt alımı için finansman hizmeti veren özel şirketler, yani tasarruf finansmanı şirketleri, Türkiye’de uzun süredir faaliyet göstermektedir. Bu modelin popülaritesinin büyük ölçüde artması, bu iş modelinin düzenleyici denetimini sağlamak için Finansal Kiralama, Faktoring ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda (6361 Sayılı Kanun) yeniliklere yol açmıştır. Kanunun başlığında da “Finansman Şirketi” ifadesinin “Tasarruf Finansmanı Şirketi” olarak değiştirilmesi yapılmıştır.

birevim peşinatsız ev

Tasarruf finansman sözleşmesi, şirketlere, müşterinin birikmiş birikimlerini yönetme, finansman sağlama ve organizasyon ücreti alma hakkı verirken, müşteriye bir ev, ofis veya motorlu taşıt edinimi için faizsiz sistemler finansman sağlar. önceden belirlenmiş koşullar sağlanır. Bu koşullar, üzerinde anlaşılan tasarruf miktarları ve dönemlerine göre değişiklik göstermektedir. finansman sözleşmesi kuruluş koşulları, tasfiye şartları gibi birçok konuda aşağıda bilgilere ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

Tasarruf Finansman Sözleşmesi Kuruluş Koşulları

Anonim şirket şeklinde bir tasarruf finansman sözleşmesi kurulmalı ve tasarruf finansman sözleşmesi kullanılmalıdır.  Ayrıca, böyle bir şirketin ticaret unvanının “Tasarruf Finansmanı Şirketi” bileşenini içermesi gerekir. Kuruluş şartları da asgari 100 milyon Türk Lirası sermaye olarak belirlenmiştir.

Sermaye katkısı nakden ödenmeli ve tüm hisseler kaydı olmalıdır. Ayrıca, öngörülen faaliyet alanlarının iş planlarını, organizasyonun mali yapısına ilişkin projeksiyonları, ilk üç yıl için bütçe planı ve yapısal organizasyonu gösteren bir faaliyet programı sunulması gerekmektedir. Kanun aynı zamanda kurucuların sabıka kaydı ve mali durumu ile ilgili olarak iflas, konkordato vb.

Yukarıda belirtilen kriterlere ek olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) üyelerinden en az beşinin kuruluş izni verilebilmesi için şirketin kurulması lehinde oy kullanması gerekir. Ancak, faaliyetlerine başlamak için daha fazla yetkilendirme gereklidir. BDDK’nın ayrıca Resmi Gazete ‘de yayımlanmak üzere faaliyet ruhsatı vermesi gerekmektedir.

Tasarruf Finansman Sözleşmesi Tasfiye Şartları Nelerdir?

Değişiklik, bu tür şirketlerin faaliyet izinlerinin iptali ve tasfiyesine ilişkin çeşitli hükümler getiriyor. Mali yapının güçlendirilmesinin artık mümkün olmadığı veya talep edilen tedbirlerin alınmadığı durumlarda BDDK, üyelerinden en az beşinin olumlu oyu ile alacağı bir kararla faaliyet iznini iptal edebilir veya şirketi tasfiye edebilir.

Tasarruf Finansman Sözleşmesi Geçiş Süreci

Mevcut tasarruf finansmanı şirketleri, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde BDDK’ya başvurmalı ve durumlarını Kanun hükümlerine uygun hale getirmek için en geç altı ay içinde bir plan sunmalıdır. Böyle bir süre, belirli koşulların varlığında uzatılabilir. Faaliyetlerini sona erdirmek isteyen şirketler ise aynı süre içinde tasfiye planı sunmalıdır.

Tasarruf Finansman Sözleşmesi Sonuç

Tasarruf finansmanı şirketinin tanıtılması ve düzenlenmesi yoluyla mevcut finansal hizmetlerin kurumsallaştırılması, tüketicinin korunması ve piyasa güvenilirliği için hayati önem taşımaktadır. Tüketici finansmanı açısından bu gelişmeler, tüketicilere sağlanan güvenli finansman seçeneklerinin sayısını artıracağından, geleneksel bankacılık kuruluşlarının kullandırdığı kredilere alternatif oluşturma anlamında olumlu etki yapacaktır.

birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 + 14 =

Güvenlik Sorusu

3 x 9?